Investicinė veikla

UAB "Finance engineering" sėkmingai užbaigė projekto „Naujo IT produkto, skirto ne gyvybės draudimo kompanijų pinigų srautų prognozavimui pagal ES direktyvos Mokumas II reikalavimus sukūrimas“ (projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-066) įgyvendinimą.

Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas LT“ bendrovei suteikta iki 276.155,00 Lt (iki 60,00 proc.) parama. Projekto partneris - UAB „Sistemų integracijos sprendimai“.

UAB "Finance engineering" yra konsultacijų ir informacinių technologijų sektoriaus įmonė, įkurta 2008 metais. Bendrovė specializuojasi kurdama draudimo verslo valdymo sistemas bei kitus taikomuosius IT sprendimus ir produktus, skirtus draudimo ir finansų sektoriuose veikiančioms įmonėms. Bendrovės specialistų sukurti IT produktai yra įdiegti UAB "Industrijos garantas", „Euler Hermes" (kreditų draudimo lyderė, kuriai priklauso per 30% pasaulinės prekinių kreditų draudimo rinkos), AAS „Balta" (Latvija), „BTA Insurance Company" SE Lietuvos filiale ir kt. įmonėse.

Įgyvendinto projekto metu UAB „Finance engineering“ sukūrė naujos IT paslaugos, skirtos ne gyvybės draudimo kompanijų pinigų srautų prognozavimui pagal Europos Sąjungos direktyvos Mokumas II, prototipą. Sukurtas sprendimas tarnaus kaip Mokumas II pagalbinių priemonių rinkinys ir padės draudimo bei kitų sričių kompanijoms operatyviai ir konsoliduotai įsivertinti kelių artimiausių metų finansines perspektyvas.

Nors produktas buvo kuriamas draudimo ir finansų bendrovėms, jis gali būti lengvai pritaikomas kitoms masinius, unifikuotus produktus parduodančioms įmonėms: mažmeninės ar didmeninės prekybos įmonėms, telekomunikacinėms kompanijoms ir kt.

Šio naujo IT produkto pagalba įmonės įgis galimybę tiksliai prognozuoti ir efektyviai valdyti pinigų srautus, sumažins veiklos riziką, minimizuos bankroto tikimybę. Gebėjimas formuoti optimalią kainodarą, atsižvelgiant į kainos elastingumo ir klientų lojalumo įtaką, įgalints įmones padidinti pajamas, nedidinant veiklos sąnaudų, t.y. teigiamai įtakos įmonių veiklos pelningumą.

Daugiau informacijos: www.fengineering.lt, www.esparama.lt