Teikiamos paslaugos

Produkto valdymas


Paslauga skirta negyvybės ar kredito draudimo kompanijoms. Finance Engineering padės suvaldyti draudiminio nuostolingumo rodiklį, atlikdama pagrindines aktuaro ir rizikos vertintojo funkcijas.

 

Sutarsime dėl planuojamų pardavimų apimčių (paprastai identiškų ankstesniems metams) ir draudiminio nuostolingumo konkrečiam produktui.

Mūsų atlygis – proporcingas pasiektiems rezultatams!

 

 

Pagrindiniai mūsų paslaugos privalumai:

 • Išbandytas verslo modelis (produkto valdymo paslauga leido pasiekti įspūdingų rezultatų mūsų esamiems klientams);
 • Eliminuota investicijos rizika (mūsų atlygis tiesiogiai proporcingas pasiektam rezultatui);
 • Specializuota patirtis koncentruota sunkiausiai valdomuose produktuose ir segmentuose;
 • Greičiau atliekami tyrimai ir gaunamos išvados;
 • Sumažėjęs krūvis saviems ekspertams (lieka tik priežiūros ir sprendimo priėmimo funkcijos).


Teikdami paslaugą mes naudojame savo duomenų apdorojimo ir ataskaitų ruošimo sistemą.
Paslauga apima šias pagrindines veiklas:

 • Duomenų užkrovimas į Finance Engineering sistemą;
 • Rezervų vertinimas (vertinimą atliekame detaliuose segmentuose);
 • Rizikos kainos skaičiavimas, naudojant kelių rizikos faktorių tiesinius modelius (GLM);
 • Kainodaros sistemos pokyčių efekto vertinimas ir koregavimas;
 • Konsultavimas diegiant kainodaros sistemos pokyčius;
 • Projekto rezultatų vertinimas ir komunikavimas.