BI sprendimas draudimui

Žalų modulis

Efektyvus žalų reguliavimo procesas yra tiesiausias kelias į kliento pasitenkinimą. Be to, tai galimybė sumažinti žalų reguliavimo kaštus.

Štai kodėl Žalų modulio prioritetas - procesų, susijusių su žalų reguliavimu, analizė ir valdymas. BI Sprendimo draudimui Žalų modulis be žalų proceso analizės, papildomai siūlo klasikines priemones žalų rezervavimui: žalų trikampiai, "run-off" analizė bei specifinę analizę perdraudikams ir priežiūros institucijoms (žalų, rizikos profiliai).

Naudodamasis Žalų moduliu žalų skyriaus vadovas galės:

  • Kontroliuoti žalų reguliavimo procesus - pasverti (laiko ir kaštų prasme) ir optimizuoti žalų reguliavimo proceso etapus;
  • Kontroliuoti žalų skyriaus ar atskiro darbuotojo darbo krūvį ir kokybę;
  • Analizei naudoti laiko atsukimo (angl. time-rollback) funkciją: kokia situacija buvo praėjusių metų pabaigoje?

Naudodamasis Žalų Moduliu aktuaras galės:

  • Paruošti žalų trikampius (įtraukiamos / eliminuojamos didelės ar nulinės žalos, lankstus segmentų pasirinkimas);
  • Paruošti standartines ataskaitas priežiūros institucijoms (pvz., pelno / nuostolių ataskaitas atskirai draudimo rūšiai);
  • Iš anksto identifikuoti žalų srauto pokyčius.

Naudodamasis Žalų Moduliu perdraudimo specialistas galės:

  • Atlikti finansinių rezultatų analizę skaidydamas portfelį pagal sutarčių sudarymo metus;
  • Sudaryti didelių žalų sąrašą analizuoti jų rezervų pokyčius laike;
  • Paruošti rizikos profilio ataskaitą identifikuojant prisiimtą riziką;
  • Paruošti žalų profilį prognozuojant nuostolingumo rodiklį.