Draudimo rizika

Anti selekcija

Blogų rizikų antiselekcija - tai prevencijos mechanizmas, kuris leidžia kompanijai sudaryti pelningesnes sutartis lyginant su konkurentais. Antiselekcija eliminuojama per tarifų sistemą. Tam, kad prisiimti geras rizikas, tarifų sistema turi: a) apimti visus rinkoje naudojamus rizikos parametrus, b) turėti tikslią rizika pagrįstą (angl. risk based price) kainą kiekviename tarifų struktūros taške.

Didžiausią efektą antiselekcijos principų taikymas paprastai duoda nekomercinių klientų produktų linijose.

Žemiau esanti schema parodo antiselekcijos efekto finansinį poveikį (nieko nedarydama kompanija A gaus nuostolius).

Konkurencinė draudimo rinkos aplinka skatina:
  • Turėti patyrusius darbuotojus ir veiksmingus įrankius leidžiančius nustatyti reikšmingus pokyčius konkurentų tarifų sistemose;
  • Surinkti kiek įmanoma daugiau potencialių rizikos atributų ir reguliariai atlikti jų įtakos rizikai analizę;
  • Kaupti žinias bei įsisavinti priemones leidžiančias operatyviai analizuoti rizikos atributų poveikį;
  • Užtikrinti greitą modifikacijų (tarifų struktūroje / rizikos koeficientuose) diegimą.