Draudimo rizika

Ataskaitų modulis

Draudimo Rizikos Ataskaitų Modulis siūlo rizikų ir galimybių identifikavimą bei pokyčių, atliktų eliminuojant rizikas, efektyvumo kontrolę. Modulio pagrindas - „ad-hoc" ataskaitos (tai ataskaitos, kurias kuria vartotojai neturintys IT pagrindų; paprastai ataskaitai sukurti užtenka tiesiog pasirinkti norimus rodiklius ir dimensijas). Todėl Draudimo rizikos Ataskaitų modulis suteiks greitą atsakymą apie polisų pelningumą bet kuriame dominančiame segmente (ar polisuose susijusiuose su konkrečiu asmeniu - pardavėju, brokeriu, žalų vertintoju) ir padės stebint žalų vystymąsi.

Siekiant suderinti ir kontroliuoti du prieštaringus tikslus: pelningumą ir pardavimų apimtis, o taip pat žalų rezervų pakankamumą - Draudimo rizikos Atsakaitų modulis atlieka šias pagrindines funkcijas:

  • Pelningumo analizė (rizikų ir galimybių identifikacija bei pokyčių kontrolė);
  • Pardavimų apimčių analizė (pokyčių kontrolė);
  • Realių žalų kaštų ir atidėjinių palyginimas.

 

Pelningumo analizė. Ataskaitų modulis gali būti panaudotas vertinant faktinį bei tikėtiną (naujiems polisams) bendrą portfelio bei atskirų segmentų pelningumą. Analizuojami tokie rodikliai kaip draudiminis nuostolingumas, pelningumas, rizika pagrįsta kaina minus pasirašytos premijos. Analizė atliekama pagal finansinius ar poliso pradžios laikotarpius, produktų riziką (pvz., TPVCAPD turtinę ar asmens žalą), struktūrizuotą draudiminio įvykio vietą, rizikos parametrus (pvz., regionas, apdrausto kliento ar objekto charakteristikos), kitus naudingus pjūvius (pvz., pardavimų kanalas, pardavėjas, brokeris, pardavimų skyrius, naujas/atnaujintas polisas, poliso trukmė, žalų vertintojas).

Pardavimų apimčių analizė. Draudimo rizikos Ataskaitų modulis užtikrina kasdieninę ar savaitinę pardavimų analizę, skirta vertinti tarifų sistemoje atliktus pakeitimus. Palaikomos šios pagrindinės valdymo funkcijos: pardavimų kanalų kontrolė, sutarčių atnaujinimo kontrolė (atnaujinimų rodiklio dinamika, ypač TPVCAPD, yra pagrindinis požymis matuojant pakeitimų poveikį tarifų sistemoje bei identifikuojant konkurentų padarytus pakeitimus), naujų klientų įsigijimo kontrolė. Modulio rodikliai - pasirašytos premijos, polisų skaičius, vidutinė premija, atnaujinimų procentas skaidomi pagal: finansinius ar poliso pradžios laikotarpius, rizikos parametrus (pvz., regionas, apdrausto kliento ar objekto charakteristikos), pardavimų kanalus, pardavėjus, brokerius, pardavimų skyrius, poliso trukmę, mokėjimo metodą (grynais, tiesioginiu debetu ir t.t.), mokėjimų dažnį (iš kart, kas mėnesį ir t.t.).

Žalų vystymasis. Ataskaitos naudojamos apskaičiuoti „run-off" rezultatus ir stebėti pokyčius žalų reguliavimo procese. „Run-off" rezultatai gali būti paskaičiuoti atskiram segmentui pagal skirtingus klientų, pardavimo kanalų charakteristikas, taip pat skirtingus žalų tipus ar įvykio vietas. Pokyčiai žalų vystymesi gali būti nustatyti ankstyvame laikotarpyje, naudojant įvairias žalų statistikas, tokias kaip vidutinis žalos sureguliavimo laikas, vidutinė žala atskiruose segmentuose, pavyzdžiui, įvykio ir pranešimo periodai, pranešimų kanalai, rizikos atributai (pvz., regionas, apdrausto objekto ir kliento charakteristikos) ir kiti.