Draudimo rizika

Kainų modulis

Kritiniai faktoriai, lemiantys kainodaros sistemos veiksmingumą ir lankstumą:

 • Rizika pagrįstų kainų (angl. risk based price) skaičiavimas, naudojant multidimensinius modelius. Užtikrinamas greitas rizika pagrįstos kainos perskaičiavimas;
 • Įdiegta priemonė potencialių rizikos atributų vertinimui - antiselekcijos eliminavimas;
 • Atliekama kainų elastingumo ir rinkos talpos analizė;
 • Įdiegtos priemonės, leidžiančios greitai nustatyti reikšmingus kitų rinkos žaidėjų pokyčius kainodaroje.
Draudimo Rizikos Kainų Modulis siūlo toliau išvardintas automatizuotas funkcijas:
 • Duomenų masyvų paruošimas bendrųjų tiesinių modelių (angl. Generalized Linear Models) anlizei atlikti;
 • GLM analizė - rizikos parametrų įtakos pretenzijų dažniui ir vidutinei pretenzijai skaičiavimas (skaičiavimai atliekami naudojant integruotus statistinius paketus);
 • Kainodaros koeficientų pakrovimas į Draudimo rizikos sistemą ir tolimesnė jų analizė;
 • Administracinių kaštų integravimas į rizika pagrįstų kainų skaičiavimus;
 • Rizika pagrįstų kainų priskyrimas kiekvienam kompanijos parduotam polisui ir rizikos kainų bei pasirašytų premijų palyginimas. Lyginant, naudojamas lankstus segmentų pasirinkimas. Šis palyginimas užtikrina kokybišką draudimo įmokos pakankamumo įvertinimą (netgi ir tiems polisams kurie pasirašyti, pavyzdžiui, vakar ar praėjusią savaitę);
 • Galimybė analizuoti papildomus (potencialius) rizikos parametrus tam, kad išvengti antiselekcijos ir užtikrinti kompanijai kokurencinį pranašumą;
 • Sukčiavimų (angl. Anti-fraud) analizė.