Draudimo rizika

Rizikos pasiskirstymas

Žemiau esanti schema parodo efektyvaus rizikos paskirstymo poveikį. Atskiruose segmentuose pardavimo apimtys bei nuostolingumo rodiklis didėja / mažėja, tačiau rizikų perskirstymas leidžia pagerinti portfelio nuostolingumą išlaikant pardavimų apimtis.