BI sprendimas draudimui

Pelningumo modulis

Modulis, derindamas informaciją iš įvairių šaltinių - draudimo įmokų, žalų, administracinių sąnaudų, persidraudimo - siūlo pelningumo analizės priemones.

Pelningumo rezultatai pasiekiami šiais pagrindiniais pjūviais:

 • Finansiniai ir draudiminiai metai (kiti periodai);
 • Produkto rizika (pvz., turto / asmens žalos TPVCAP draudime);
 • Rizikos parametrai (pvz., regiono, klientų ar apdraustų objektų charakteristikos);
 • Kiti naudingi pjūviai (pvz., pardavimo kanalai, pardavėjas, tarpininkas, teritorinis skyrius, naujas/atnaujintas polisas, poliso trukmė, žalos administratorus).

Priklausomai nuo rinkos talpos statistikos prieinamumo (transporto draudime - bendras transporto priemonių skaičius rinkoje) ir jos detalumo, Pelningumo modulis gali atsakyti į papildomus klausimus: kokį kiekį klientų (esamų / potencialių) tiesiogiai palies sprendimas pakelti kainą („kas - jei" scenarijai).

Naudodamasi Pelningumo moduliu įmonės vadovai galės:

 • Peržiūrėti bendrą produkto pelningumą arba pelningumą pagrindiniuose segmentuose (įvertinti pelningumo tikslų pasiekimą);
 • Ieškoti segmentų su mažu nuostolingumu bei didelėmis plėtros galimybėmis;
 • Kokybiškai įvertinti prognozių tikslumą (pvz. palyginti prognozuojamas ir realias žalų apimtis už konkretų laikotarpį);
 • Nustatyti butelio kaklelius (angl. bottle necks) (pvz.: padidėjo vidutinė žala, sumažėjo žalų dažnis portfeliui ar pagrindiniams segmentams);
 • Nustatyti VIP klientų peningumą;
 • Gauti argumentus deryboms tikrinant polisų, parduotų konkretaus tarpininko ar darbuotojo, pelningumą.

Naudodamiesi Pelningumo modulių rizikos vertintojas galės:

 • Įvertinti rizikos profilį;
 • Įvertinti adekvačią rizikai kainą (angl. risk based price) segmentuose - identifikuoti segmentus su per maža ar per didele kaina;
 • Išvengti blogos atrankos (angl. anti-selection) (sumažinti galimybę prisiimti blogesnę riziką, lyginant su konkurentais) diegiant naujus rizikos parametrus;
 • Stebėti kainų pokyčių poveikį, taip pat rinkodaros kompanijų pardavimų apimtis;
 • Taikyti veiksmingas kovos su sukčiavimu programas.
Naudodamasis Pelningumo moduliu aktuaras galės:
 • Lengvai perskaičiuoti uždirbtas / neuždirbtas premijas bet kuriame segmente, naudojant 360 ir 365 dienų metodus vieno ar kelių objektų polisams, lanksčiai keičiant analitinio laikotarpio trukmę;
 • Parengti duomenis kainodaros analizei atlikti;
 • Apskaičiuoti rizika pagrįstas kainas (angl. risk based price), naudojant paruoštus duomenų rinkinius - skaičiavimai atliekami integruotų statistinių paketų pagalba;
 • Plėtoti perdraudimo programas, pateikti argumentus derybose su perdraudiku;
 • Pakrauti į sistemą apskaičiuotus rezervus. BI sprendimas draudimui priskiria rezervo dalį kiekvienam apdraustam objektui ir užtikrina galimybę nagrinėti pelningumą bet kokiu pjūviu;
 • Atlikti prisiimtų įsipareigojimų adekvatumo testus.