Investicinė veikla

UAB "Finance engineering" sėkmingai užbaigė projekto „MTTP veiklų įgyvendinimas, siekiant sukurti naują negyvybės draudimo rizikos valdymo IT sprendimą" (projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-02-145) įgyvendinimą.

Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" priemonę VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas LT" bendrovei suteikta iki 49,27 proc. parama.

UAB "Finance engineering" yra konsultacijų ir informacinių technologijų sektoriaus įmonė, įkurta 2008 metais. Bendrovė specializuojasi kurdama draudimo verslo valdymo sistemas bei kitus taikomuosius IT sprendimus ir produktus, skirtus draudimo ir finansų sektoriuose veikiančioms įmonėms. Bendrovės specialistų sukurti IT produktai yra įdiegti UAB "Industrijos garantas", „Euler Hermes" (kreditų draudimo lyderė, kuriai priklauso per 30% pasaulinės prekinių kreditų draudimo rinkos), AAS „Balta" (Latvija) ir kt. įmonėse.

Draudimo rizika - pagrindinis draudimo paslaugų savikainą ir draudimo įm. veiklos rezultatus lemiantis veiksnys, todėl rizikos įvertinimui yra skiriama daug dėmesio. Tai reikalauja daug žmogiškųjų išteklių, didelių duomenų srautų apdorojimo bei didelio kiekio tarpinių skaičiavimų. Draudimo rizikos vertinimas dar mažai automatizuotas, todėl skirtingų įmonių apskaičiuota draudimo savikaina (ir draudimo paslaugų kainos) labai skiriasi, yra didelė klaidų tikimybė galinti sąlygoti nuostolius ir net draudimo įmonių bankrotą.

Įgyvendinto projekto metu buvo sukurtas naujas IT produktas - negyvybės draudimo rizikos valdymo IT sistema. Sukurta nauja IT sistema yra skirta draudimo įmonėms, šios sistemos pagalba yra tiksliai ir greitai įvertinamos draudimo rizikos, net ir neturint specifinių žinių. Panaudojant projekto metu sukurąt IT sistemą gaunamas rezultatas - tiksli draudimo paslaugų kainodara, paremta prognozuojama rizika. Sistema įgalina paskaičiuoti ne tik draudimo produktų kaštus/savikainą, bet ir pateikti segmentus pagal klientų bei jų draudžiamų objektų rizikos grupes, išskirti kainą įtakojančius parametrus.

Daugiau informacijos: www.fengineering.lt, www.esparama.lt