Investicinė veikla

fondai2

UAB "Finance engineering" siekia sukurti naują IT produktą, kuris leistų panaudoti transporto įmonių telemetrinius duomenis transporto draudimo rizikos valdymui.
UAB "Finance engineering" įgyvendina projektą „Naujos IT paslaugos, skirtos transporto draudimo rizikos valdymui panaudojant telemetrinius duomenis, prototipo sukūrimas“ (projekto Nr. J05-LVPA-K-01-0072). Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“ bendrovei suteikta iki 82 534,78 Eur parama.
UAB "Finance engineering" yra smulki IT sektoriaus įmonė, įkurta 2008 metais. Bendrovė specializuojasi kurdama draudimo verslo valdymo sistemas bei kt. taikomuosius IT sprendimus ir produktus, skirtus draudimo ir finansų sektoriuose veikiančioms įmonėms. Bendrovės sukurti IT produktai yra įdiegti AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje, SIA „Balta“ (Latvija), MOLDASIG S.A. (Moldova) ir kt. įmonėse.
Atsižvelgdama į sukauptą patirtį, kuriant inovatyvius IT produktus draudimo sektoriuje dirbančioms įmonėms, UAB "Finance engineering" siekia sukurti naują IT produktą, kuris įgalintų transporto draudime įdiegti naujus rizikos įvertinimo principus, panaudojant transporto priemonių telemetrinius duomenis. Kitaip tariant, siekiama sukurti būdą, kuris leistų panaudoti transporto įmonių telemetrinius duomenis transporto draudimo rizikos valdymui. Tokio sprendimo sukūrimas būtų aktualus ne tik draudimo įmonėms, bet ir transporto paslaugų sektoriuje veikiančioms bendrovėms, o taip pat ir individualiems vartotojams (draudėjams), vairuojantiems transporto priemones. Ypač kuriamas naujas produktas būtų naudingas drausmingiems jauniems vairuotojams ir sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojams, kuriems draudimo įmokos yra labai didelės.
Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

Daugiau informacijos: www.esparama.lt