Draudimo rizika

Rezervų modulis

Kritiniai faktoriai lemiantys tiksliai įvertintus žalų atidėjinius:

  • Naudojami optimalūs prognozės modeliai;
  • Prognozės atliekamos specifinės rizikos segmentuose (ne visame portfelyje);
  • Užtikrinamas greitas informacijos paruošimas ir rezervų skaičiavimas (tiek oficialiam rezervavimui atlikti, tiek ir testiniams modeliams - tikrinant optimizavimo įdėjas);
  • Reguliariai vykdomi atgaliniai tęstai (angl. back-testing) - tikrinamas prielaidų pagrįstumas.

Draudimo Rizikos Rezervų modulis siūlo šias pagrindines funkcijas:

  • Informacijos paruošimas (suformuojami žalų trikampiai) - apmokėtos žalos, patirtos žalos ir t.t.; didelės žalos, nulinės žalos įtraukiamos arba ne pagal vartotojo pasirinkimą; lankstus segmentų apibrėžimas;
  • RBNS ir IBNR rezervų automatinis skaičiavimas (naudojant klasikinio Chain-ladder metodo modifikacijas, tokias kaip Bernhuetter-Ferguson, grossing up);
  • Rankinės paskaičiuotų RBNS ir IBNR rezervų korekcijos ir išsaugojimas Draudimo rizikos sistemoje;
  • Rezervų pakrovimas į Draudimo rizikos sistemą naudingas, jei: a) kompanija naudoja kitokius rezervavimo metodus nei palaikomi sistemoje; b) rezervavimas atliekamas naudojant rinkos informaciją / asmeninę patirtį;
  • RBNS ir IBNR skaidymas ir priskyrimas individualiam polisui ir / ar apdraustam objektui, tam, kad gauti rezervo dydį laisvai pasiriktam segmentui bei sugretinti jį su realiomis žalų apimtimis;
  • Ankstesnių rezervų skaičiavimo tikslumo patikrinimas.